Menu Close

GOVERNING BODY OF SHRI KHANDELWAL VAISHYA HITKARINI SABHA (REGD.)

DR. DINESH SETHI

PRESIDENT

SH. SHAMBHU DAYAL GUPTA

SR. VICE PRESIDENT

rakesh

SH. RAKESH BADGOTI

VICE PRESIDENT

SH. OM PRAKASH JHALANI

GENERAL SECRETARY

SH. RAJENDRA PRASAD KOOLWAL

SECRETARY

SH. RAMAVATAR BATWARA

SECRETARY

SH. RAM SWAROOP TAMBI

TREASURER