Menu Close

IMMEDIATE PAST OFFICE BEARER
OF SKVE TRUST

SLT

SH. SOHAN LAL TAMBI

PRESIDENT

SH PRAKASH CHAND KHANDELWAL

SR. VICE PRESIDENT

SH. LALLU RAM MODI

VICE PRESIDENT

ER. MADAN LAL KHANDELWAL

GENERAL SECRETARY

SH. VISHNU PRASAD MAHARWAL

VICE PRESIDENT

SH. RAM RATAN VAID

VICE PRESIDENT

SH. SUBHASH CHAND GUPTA

CULTURAL SECRETARY

CA SHAMBHU LAL GUPTA

TREASURER

SH. SURYA PRAKASH BADAYA

JOINT TREASURER